วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


             วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา  กวาดห้องพัก จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  เมื่อเลิกแถวก็ได้ประชุมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกใน ปพ.๕  เมื่อประชุมเสร็จ ได้เข้าสอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 1และเข้าสอนชั้น ป.4/2 ในชั่วโมงที่ 3  เมื่อสอนเสร็จช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และมื่อถึงช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้น ป.6/2 จากนั้นก่อนกลับบ้านไปคุมนักเรียนชั้น ป. 6/2 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

         วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  เมื่อเลิกแถวก็ได้นั่งทำงานกับเพื่อนที่ห้องพัก และปริ้นงานให้กับครูชั้น ป. 5 จากนั้นได้เข้าสอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3  เมื่อสอนเสร็จช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และช่วยดูแลห้องอนุบาล 1/1 และ 1/2 เนื่องจากครูประชุม และเมื่อครูประชุมเสร็จ ก่อนกลับบ้านได้ไปคุมห้องชั้นป.6/2 จากนั้นได้ปล่อยเด็กกลับบ้าน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

        วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องที่พักอยู่ประจำและคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ คุมนักเรียนเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2  พอถึงเวลาพักเที่ยงช่วยครูตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 พอถึงช่วงบ่ายสอนทั้ง ป.4/2 ในชั่วโมงที่ 4 และสอนชั้น ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 5  และหลังจากนั้นได้คุมนักเรียนก่อนจะกลับบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ร้องเพลงสดุดี และเพลงสรรญเสริญพระบารมี และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมก่อนกลับบ้านเสร็จ  ก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน จากนั้นปล่อยนักเรียนแยกย้ายกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

         วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา วันนี้เป็นเวรประจำวันจะต้อนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู และหลังจากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นเมื่อเลิกแถวช่วยครูพี่เลี้ยงทำตารางสอนใหม่ เนื่องจากตารางเก่าชนและได้มีการเปลี่ยนแปลงคาบสอนในบางคาบ และได้ช่วยปริ้นตารางสอนให้กับครูชั้น ป.4 ทั้งสองห้อง เมื่อถึงเวลา 11.30น. ช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้น ป.4/2 ในชั่วโมงที่ 4  และหลังจากนั้นคุมนักเรียนก่อนจะกลับบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ร้องเพลงสดุดี และเพลงสรรญเสริญพระบารมี และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมก่อนกลับบ้านเสร็จ  ก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน จากนั้นปล่อยนักเรียนแยกย้ายกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา และคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ จากนั้นเมื่อเลิกแถว วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนแต่ช่วยพิมพ์งานและปริ้นงานให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นดูแลนักเรียนชั้นอนุบาลทานข้าวเที่ยง และได้ช่วยแม่ครัวเก็บจานและเช็คโต๊ะอาหาร พอถึงเวลา 13.30น. ก็ได้ดูแลชั้นเรียนแทนครูที่ปรึกษา คุมนักเรียนก่อนจะกลับบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ร้องเพลงสดุดี และเพลงสรรญเสริญพระบารมี และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมก่อนกลับบ้านเสร็จ  ก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน จากนั้นปล่อยนักเรียนแยกย้ายกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

       มาถึงเวลา 07.30น.  เซ็นต์ชื่อมา ดูแลนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ได้รับผิดชอบ จากนั้นคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และได้เข้าสอนชั้นป.6/1 ในชั่วโมงแรกเวลา 08.30น. เมื่อสอนเสร็จช่วยพิมพ์งานให้กับรองผู้อำนวยการ และเมื่อถึงเวลา 10.30น. ได้สอนชั้นป.4/2 และเมื่อหมดชั่วโมงนี้ก็พักเที่ยงพอดี ดิฉันได้ช่วยครูประจำชั้นตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสองห้อง  เมื่อตักข้าวเสร็จดิฉันได้รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับครูและเพื่อนๆ ที่โรงอาหาร พอถึงช่วงบ่ายดิฉันนั่งทำงานที่ห้องพักกับเพื่อนๆ และเมื่อถึงเวลา 14.30น. เข้าสอนชั้น ป. 6/2 และเมื่อถึงเวลา 15.30น. ได้ปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

           วันนี้เป็นวันที่ครูประจำชั้นต้องไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน ดิฉันมาถึงที่โรงเรียนแต่เช้า เซ็นต์ชื่อมา และได้ไปพบกับครูประจำชั้น ซึ่งดิฉันจะรับผิดชอบดูแลห้อง ป. 6/2 และในวันนี้ดิฉันก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนกับครูที่ปรึกษาด้วย ถือว่าเป็นครั้งแรกของดิฉันที่ได้ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทำให้ดิฉันได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นมาก เพราะแต่ละบ้านมีการต้อนรับเป็นอย่างดี และวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อิ่มน้ำมากๆ

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงเวลา 07.30น. เซ็นต์ชื่อมา ดูแลนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่ได้รับผิดชอบ หลังจากนั้นได้คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อเลิกแถวได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูเพื่อชี้แจงการไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนในวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 เมื่อประชุมเสร็จก็เข้าสอนตามปกติ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

     มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.45น. เนื่องจากวันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องคอยต้อนรับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียน และเมื่อรับนักเรียนเสร็จได้ไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นเมื่อเวลา 08.30น.ประชุมกับครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับภาระหน้าที่งานประจำชั้น การจัดสอนแทน และเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน มี
รวมไปถึงการจัดห้องเรียนของแต่ละห้องให้มีมุมเกี่ยวกับอาเซียน และเมื่อถึงเวลา 11.30น.  ได้ช่วยครูประจำชั้นตักข้าวให้กับนักเรียน จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันที่โรงอาหาร และเมื่อทานข้าวเสร็จได้ช่วยแม่ครัวเก็บโต๊ะอาหารของครู และของนักศึกษาด้วย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นได้เตรียมตัวเข้าสอนและในช่วงบ่าย เมื่อเวลา 12.30น.ได้เข้าสอนชั้นป.4/2 สอนเรื่อง School day เด็กมีความตั้งใจเรียนมาก   แต่ยังมีนักเรียนชายบางคนที่ซน และเมื่อถึงเวลา 15.30น. ได้ไปช่วยครูที่ปรึกษาคุมห้องก่อนกลับบ้าน จากนั้นเมื่อเวลา 16.30น. แยกย้ายกันกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การประชุมสัมมนาสมาชิกชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย

โดย ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์
(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ)วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

      วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา และคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ จากนั้นเมื่อเลิกแถว ดิฉันช่วยพิมพ์งานและปริ้นงานให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นดูแลนักเรียนชั้นอนุบาลทานข้าวเที่ยง และได้ช่วยแม่ครัวเก็บจานและเช็คโต๊ะอาหาร พอถึงเวลา 13.30น.ได้เข้าสอนชั้น ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 5 และเวลา 14.30น.ได้เข้าสอนชั้น ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 6 จากนั้นเมื่อหมดชั่วโมงก็ได้ดูแลชั้นเรียนแทนครูที่ปรึกษา คุมนักเรียนก่อนจะกลับบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ ร้องเพลงสดุดี และเพลงสรรญเสริญพระบารมี และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมก่อนกลับบ้านเสร็จ  ก็ให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน จากนั้นปล่อยนักเรียนแยกย้ายกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

             วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา และคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ ดิฉันรับผิดชอบชั้น ป.6/2 จากนั้นคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเมื่อเวลา 08.30น. เข้าสอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงแรก และเมื่อเวลา 11.00น. ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาลทานข้าวเที่ยง พอถึงช่วงบ่ายช่วยครูชั้น ป.4 ทำตารางเรียนของนักเรียน และได้เข้าสอนชั้น ป.4/2 เวลา 14.30น.ในชั่วโมงที่ 6 จากนั้นดูแลนักเรียนทำเวร กวาดห้อง และแยกย้ายกันบ้าน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

            วันนี้เป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอน มาถึงเวลา 07.30น. เซ็นต์ชื่อมา และดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณของโรงเรียน และได้ควบคุมแถวหน้าเสาธง จากนั้นเมื่อเวลา 08.30น. ประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบหมายงานและชี้แจงเกี่ยวกับตารางสอนของในแต่ละช่วงชั้นและได้มอบหมายงานของแต่ละฝ่าย เช่น งานวิชาการ บริหารงานทั่วไป งานบุคลากร ฝ่ายการเงิน และฝ่ายธุรการ และที่สำคัญได้มอบหมายงานครูเวรประจำวัน และแล้วช่วงบ่ายสอนชั้น ป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 6 จากนั้นเมื่อสอนเสร็จคุมนักเรียนทำเวรก่อนกลับบ้าน จากนั้นเซ็นต์ชื่อ และลาครูกลับ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้เป็น 2 ของการมาฝึกสอนที่โรงเรียน มาถึงเวลา 07.15น. ได้เดินสำรวจบริเวณของโรงเรียน จากนั้นได้คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง และจากนั้นพบกัครูพี่เลี้ยง และได้รับตาราง หนังสือ และคู่มือต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวันถัดไป

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

           มาถึงที่โรงเรียนเวลา 07.15น. วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่โรงเรียนเปิด ได้พบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จากนั้นนั้นได้แนะนำตัวหน้าเสาธง พอเลิกแถวก็ได้พบปะกับครูพี่เลี้ยงของแต่ละหลักสูตรเพื่อชี้แจงและมอบหมายงาน จากนั้นประชุมรวมกับคณะครูและบุคลากร แต่วันนี้ยังไม่ได้มีการเรียนการสอน เพราะครูจะแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียน และดิฉันก็ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงด้วย เมือแจกหนังสือเสร็จก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน