วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6 ในชั่วโมงที่ 2  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายเข้าสอน ป.4/2 และ ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5 จากนั้น เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้า  เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ      จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครูและไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 และป. 4/2  ในชั่วโมงที่ 1 กับ 3 และเมื่อสอนเสร็จ ตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายได้เข้าไปสอนชั้นป. 4/2 ในชั่วโมงที่ 4  และได้สอนแทน วิชาลูกเสือ จากนั้นเข้าช่วยช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6  และในช่วงบ่ายสอนชั้น  . 6/2 ในชั่วโมงที่ 6  จากนั้นได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  สอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ชั่วโมงที่ 2  และชั่วโมงว่างได้ทำงานธุรการ วันนี้ไม่ได้ช่วยตักข้าวให้นักเรียนเนื่องจากเดือนบวช นักเรียนที่ไม่บวชจะไปกินเองที่โรงอาหาร
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  ในชั่วโมงที่ 4 และ 5 จากนั้นเมื่อสอนเสร็จ ได้ทำงานธุรการต่อ และได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


            คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการทั้งวัน เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคุมนักเรียนละหมาด  เมื่อคุมเสร็จได้คีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

      วันนี้มาถึงที่โรงเรียนได้คุมนักเรียนเก็บขยะและทำความสะอาดตามบริเวณเขตที่ได้รับผิดชอบ  จากนั้นได้คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนชั้นป.6/1 ในชั่วโมงที่ 1และป.4/2 ในชั่วโมงที่ 3 พอถึงเวลาพักเที่ยงได้ตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้นป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 4 และช่วยยกของให้กับ ผอ. จากนั้นดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

             ไปร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา ไปรวมตัวที่โรงเรียนและได้ไปพร้อมกับครูและเมื่อถึงที่สนามแข่งได้ดูแลกองเชียร์ของโรงเรียนด้วย จากนั้นช่วยครูตักข้าวให้กับนักเรียนที่มาร่วมเชียร์ จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

                 คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมร้องเพลงอาเซียนหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2 และ เข้าสอนชั้น ป.4/2 และ ป. 6/2 ชั่วโมงที่ 4 และ 5  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน
 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

               วันนี้ดิฉันจะมาที่โรงเรียนแต่เช้า มารวมตัวที่โรงเรียนพร้อมกับครูก่อนที่จะเดินทางไปที่อำเภอท่ศาลา เพราะเป็นวันแข่งกีฬาประจำปีของอำเภอท่าศาลา และโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย วันนี้จะมีการเดินพาเหรดของแต่ละโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอท่าศาลา ขบวนพาเหรดจะรวมตัวที่อำเภอ แล้วจะเดินจากอำเภอผ่านในตัวเมืองท่าศาลาแล้วไปรวมตัวที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และนักศึกษาฝึกสอนก็จะร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการทั้งวัน เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ  เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคุมนักเรียนละหมาด  เมื่อคุมเสร็จได้คีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และได้ทำกิจกรรมร้องเพลงอาเซียนหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/1 ชั่วโมงที่ 1  จากนั้นได้ทำงานธุรการ และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ เข้าสอนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 3 และมีครูพี่เลี้ยงเข้านิเทศการสอนด้วย จากนั้นช่วยปริ้นงานให้กับครู  และได้เข้าสอนแทนชั้น ป.6/2 ในวิชาลูกเสือ และเมื่อสอนเสร็จคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

               คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 และ ป.6/2 ชั่วโมงที่ 6  จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6 ในชั่วโมงที่ 2 และได้เข้าประชุมกับหัววิชาการ จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าช่วยชมรมอาเซียนพร้อมกับครูพี่เลี้ยงและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้เป็นครูเวรประจำวันต้องมาแต่เช้าเพื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นไปคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการและได้ช่วยครูทำ Power point ช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6  เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 ชั่วโมงที่ 4 ทำงานธุรการต่อ ส่งนักเรียนข้ามถนนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเมื่อเลิกแถวได้ทำโทษนักเรียนที่คุยกันในแถวหน้าเสาธง จากนั้นได้ทำงานธุรการ เนื่องจากวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน และถ่ายเอกสารให้กับผู้อำนวยการ เ และได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน เมื่อถึงเที่ยงได้ตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 หลังจากนั้นช่วยคีย์ข้อมูลให้กับครูและได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                  ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นเข้าสอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ในชม.ที่ 1 และได้เข้าสอนแทน ชั้นป. 6/1 ในชั่วโมงถัดไปด้วย  จากนั้นเข้าสอนชั้นป/ 4/2 และได้ช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้นป.จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้นป.6/2 ในชม. ที่ 4 และชั่วโมงว่างจากการสอนได้ทำงานธุรการ จากนั้นเมื่อถึงเวลาได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                มาแต่เช้าช่วยครูเตรียมงานเมาลิด จากนั้นช่วยแม่ครัวยกจาน ชาม เพื่อเตรียมงานของวันนี้ จากนั้นได้เริ่มพิธีเปิดงานเมาลิด โดยคณะโต๊ะอีหม่ามและกรรมการมัสยิด ที่ได้เชิญ เมื่อทำพิธีเปิดเสร็จดิฉันได้ช่วยเก็บภาพบรรยากาศ และถ่ายภาพให้กับผอ.  และเมื่อถึงเวลาเที่ยง ช่วยตักข้าวและของหวานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อถึงช่วงบ่ายเป็นช่วงของการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นป. 4-6 ดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนในส่วนนี้ด้วย จากนั้นช่วยตักขนมหวานให้กับนักเรียนเมื่อเสร็จอบรม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

           วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  สอนนักเรียนชั้นป. 6/1 ชั่วโมงที่ 2  และได้สอนแทนต่อถึงพักเที่ยวพอดี ช่วยตักข้าวให้กับนักเรียน     
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  ในชั่วโมงที่ 4 และ 5 จากนั้นเมื่อสอนเสร็จได้ช่วยครูจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจะจัดงานเมาลิดในวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 นี้ หลังจากนั้นเมื่อจัดสถานที่เสร็จ ได้คุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ หลังจากนั้นช่วยครูไพฑูรย์ สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่ม และไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน