วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555


             วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพานทองไทย มีทั้งหมด 9 โรงเรียน และในวันนี้มีการเดินพาเหรด ดิฉันจะดูแลในส่วนของกองเชียร์และนักกีฬา คุมนักเรียนและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนที่จะปล่อยขบวน และดิฉันจะเดินตามขบวนพาเหรดไปจนถึงที่รวมตัวก็คือ ที่โรงเรียนบ้านสองแพรก และในระหว่างทางจะมีผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ชมขบวนพาเหรดของวันนี้ และเมื่อถึงที่โรงเรียนเจ้าภาพแล้ว จะรวมตัวขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนในสนามกีฬาพร้อมๆ กันเพราะจะทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มพานทองไทย ประจำปี 2555 จากนั้นจะปล่อยขบวนเข้าสู่เต้นของตนเอง ดิฉันจะดูแลกองเชียร์และเก็บภาพนักกีฬารับเหรียญ จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจลูกๆ และในช่วงบ่ายจะรับหน้าที่เก็บภาพฝ่ายเส้นชัยกับเพื่อน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

            วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูขนของไปที่โรงเรียนบ้านสองแพรกและช่วยจัดสถานที่ในเต้นของกองเชียร์ ได้ช่วยครูผูกผ้าที่เต้น และที่สำคัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกผ้าด้วย  และเมื่อถึงเที่ยงได้กลับไปทานข้าวเที่ยงที่โรงเรียนพร้อมกัน วันนี้จะเรียนครึ่งวัน  เมื่อนักเรียนกลับบ้านดิฉันได้ช่วยครูจัดแต่งดอกไม้ที่รถพ่วงเพื่อใช้โชว์ร่วมกับขบวนพาเหรด
เมื่อตกแต่งรถเสร็จดิฉันและครูได้แยกย้ายกันกลับบ้าน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ  จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูดูแลและพานักเรียนซ้อมกีฬาที่โรงเรียนบ้านสองแพรก เมื่อกลับมาที่โรงเรียนได้ช่วยถ่ายเอกสารรายชื่อนักกีฬาให้กับครูมนตรีและครูไพฑูรย์   
            ช่วงบ่ายสอนนักเรียน ป. 4/2  และ ป. 6/2  เมื่อสอนเสร็จดูแลนักกีฬาซ้อมในชั่วโมงสุดท้าย และหลังจากนั้นคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เป็นครูเวรประจำวัน เซ็นชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรัอนรับนักเรียนหน้าประตู จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวทำงานธุรการ ช่วยพิมพ์และปริ้นงานให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเมื่อช่วงเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป. 6
          ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้น ป. 4/2 ชั่วโมงที่ 4  หลังจากนั้นช่วยครูจัดห้องเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียน และเมื่อจัดห้องเสร็จได้ไปคุมนักเรียนขั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เวลา 07.15น. กวาดห้องวิชาการ ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อนักเรียนเลิกแถวแล้ว ซ้อมนักเรียนเดินพาเหรดและพานักกีฬาไปซ้อมที่โรงเรียนบ้านสองแพรกกับครูและเพื่อนอีก 2 คน วันนี้ดิฉันไม่มีชั่วโมงสอน แต่จะทำงานธุรการทั้งวัน ช่วยครูส่งหนังสือทางราชการ ได้เรียนรู้และฝึกการส่งหนังสือทางราชการ จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายเวลา 13.30น.ได้พานักเรียนไปแข่งฟุตบอลที่ อ. สิชล กับครูและเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          วันนี้ได้ไปร่วมงานที่มัสยิดแต่เช้าเวลา 07.00 น. พอกลับจากงานมัสยิดได้เข้าร่วมประชุมกับ ผอ. รองผอ. และครูพี่เลี้ยง เพื่อชี้แจงให้กับครูพี่เลี้ยงได้รับทราบเกี่ยวกับการเข้านิเทศการสอนของนักศึกษาอีกครั้ง และได้เตรียมต้อนรับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกภาษาอังกฤษมานิเทศก์ ต่างคนเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะเป็นครั้งแรกของโรงเรียนที่ได้ต้อนรับอาจารย์จะมานิเทศก์ จากนั้นนิฉันได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ พร้อมกับครูพี่เลี้ยง และเพื่อนอีก 2 คนเมื่ออาจารย์นิเทศก์เสร็จได้รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน  
        ในช่วงบ่ายได้สอนชั้น ป. 6/2 ในชั่วโมงที่ และดูแลนักเรียนซ้อมกีฬาในชั่วโมงที่ 6  และดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                     วันนี้มาถึงที่โรงเรียนเวลา 06.50 น. เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสองห้อง และในช่วงบ่ายชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะเด็กนักเรียนจะซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน ดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                   วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพัก จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะจัดโต๊ะเพราะครูจะประชุม  หลังจากนั้นนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน  สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 2  และในวันนี้ครูมีการประชุมเวลา 10:00 น. -12:00 น. ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องชั้น ป. 6/1 และชั้น ป.6/2  เมื่อถึงพักเที่ยงได้ปล่อยนักเรียนทานข้าวและช่วยตักข้าว   ช่วงบ่ายไม่ได้สอนเพราะขอลาผอ. เพื่่อไปลงนามเงินกู้ที่มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


              วันนี้มาถึงที่โรงเรียนแต่เช้าเพราะเป็นครูเวรประจำวัน เซ็นต์ชื่อมา กวาดห้องพักและห้องวิชาการ จากนั้นต้อนรับนักเรียนหน้าประตู จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะช่วยครูดูแลนักเรียนซ้อมเดินพาเหรด ในชั่วโมงแรกจะไม่มีการเรียนการสอน และหลังจากนั้นนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน คน   เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.ทั้งสองห้อง     
            ในช่วงบ่ายเข้าสอนชั้นป. 4/2  ในชั่วโมงที่ 4  และชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะนักเรียนซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน และดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

       วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เวลา 07.15น. ดูแลนักเรียนเก็บขยะ คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อนักเรียนเลิกแถวแล้ว ซ้อมนักเรียนเดินพาเหรดและดูแลนักกีฬา วันนี้ดิฉันไม่มีชั่วโมงสอน แต่จะทำงานธุรการทั้งวัน ช่วยครูส่งหนังสือทางราชการ ได้เรียนรู้และฝึกการส่งหนังสือทางราชการ จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายได้ช่วยครูดูแลนักกีฬาวิ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งชายและหญิง จากนั้นก่อนกลับบ้านได้ดูแลนักเรียนชั้นป.6/2

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


                วันนี้มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ  คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพราะต้องเตรียมจัดโต๊ะพิธีไหว้ครู เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จจะเริ่มพิธีเวลา 08.30น. และจะมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน เมื่อเสร็จพิธีจะแยกย้ายเข้าห้องและเรียนตามปกติชั่วโมงแรก ไม่ทันได้สอน แต่สอนชั้น ป.4/2 ในชั่วโมงที่ 3 และ ป.6/2    ในชั่วโมงที่ 4 จากนั้นได้ซ้อมเชียร์ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมไปแข่งในวันกีฬากลุ่ม จากนั้นคุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


       วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง   และเมื่อเลิกแถวดิฉันจะนั่งทำงานธุรการที่ห้องวิชาการกับเพื่อน 2 คน สอนชั้น ป. 6/1 ในชั่วโมงที่ 3 เมื่อสอนเสร็จตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสองห้อง และในช่วงบ่ายชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้สอนเพราะเด็กนักเรียนจะซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมตัวไปแข่งกีฬากลุ่มของโรงเรียน ดูแลนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


          วันนี้มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ เพราะต้องเตรียมนักเรียนเดินพาเหรด และช่วยครูจัดเตรียมยกของไปให้เต้น ช่วยเตรียมเหรียญรางวัลและถ้วยไปไว้ในเต้นของกองอำนวยการ และเมื่อเวลา 09.00น. ได้ปล่อยขบวนพาเหรดออกจากโรงเรียนได้เดินในชุมชนและพื้นที่ใกล้ๆกับโรงเรียน เมื่อถึงเวลา 10.00น. ขบวนพาเหรดได้กลับเข้าสู่โรงเรียน ได้ทำพิธีเปิดสนาม หลังจากนั้นได้เตรียมตัวนักกีฬาเพื่อลงแข่ง ส่วนในวันนี้ดิฉันทำหน้าที่ฝ่ายเส้นชัย และคอยบันทึกแบบรายงานผลการแข่งขันเพื่อส่งไปยังฝ่ายกองอำนวยการ เพื่อประกาศผลและรับเหรียญรางวัล พอถึงช่วงบ่ายแข่งต่อจนเสร็จและมีไฮไลท์พิเศษคือ แข่งวิ่งของนักศึกษาฝึกสอนในประเภท วิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร  เป็นการปิดสนามการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ และจะเป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาดูการแข่งกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย ส่วนดิฉันอยู่สีแดงวิ่งชนะได้ที่ 1 ได้เหรียญทอง เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาสีในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


            มาถึงโรงเรียนเวลา 06.50น. รับเด็กนักเรียนหน้าประตู แล้วหลังจากนั้นคุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง แล้วหลังจากนั้นแยกย้ายไปอยู่ตามสีของตนเอง วันนี้จะไม่มีการเรียนการสอน เพราะจะซ้อมกีฬา ขบวนพาเหรด ภายในบริเวณของโรงเรียน และจะซ้อมกองเชียร์ด้วย ดินฉันจะช่วยในส่วนของกองเชียร์และลีดเดอร์ และปล่อยนักเรียนทานอาหารกลางวัน และเมื่อเวลา 12.30น.ได้เข้าร่วมประชุมกับผอ. และคณะครูทุกท่านเพื่อเตรียมกีฬาสีและได้แบ่งหน้าที่ มอบหมายงาน ส่วนดิฉันช่วยงานในส่วนของเสันชัยและช่วยครูไพฑูรย์ บันทึกแบบรายงานผลการแข่งขัน เมื่อซ้อมกีฬาเสร็จจจะปล่อยนักเรียนกลับบ้าน ส่วนดิฉันกับเพื่อน ๆ ซ้อมวิ่งเพื่อเตรียมตัววิ่งในวันแข่งจริง

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

           วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เมื่อเลิกแถวจะซ้อมเดินพาเหรด ซ้อมเชียร์ และซ้อมวื่งของนักกีฬาแต่ละรุ่น ส่วนดิฉันและเพื่อนๆ จะรับหน้าที่ในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ จะซ้อมร้องเพลงเชียร์ให้กับสีของตนเองก็คือ สีแดง วันนี้จพฃะมีการสอนทั้งวัน ทั้งในภาคเช้าและบ่าย และเมื่อเวลานักเรียนเลิกก็จะดูนักเรียนชั้น ป.6/2 ก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้า  เสาธง  และในระหว่างนั้นได้หยิบฉลากสีเพื่อเลือกสีในการแข่งกีฬาสีของโรงเรียน  เด็กนักเรียนทุกคนลุ้นมากว่าครูฝึกสอนแต่ละคนจะอยู่สีอะไร และซ้อมเดินพาเหรด ชั่วโมงแรกไม่ทันได้สอนเพราะนักเรียนได้ซ้อมเดินพาเหรด เข้าสอนชั้น ป. 4/2 ในชั่วโมงที่ 3 และในช่วงบ่าย สอนชั้น ป. 6/2 ในชั่วโมงที่ 4 จะมีการซ้อมเชียร์ในชั่วโมงสุดท้าย และก่อนกลับบ้านได้ไปคุมห้องชั้นป.6/2 จากนั้นได้ปล่อยเด็กกลับบ้าน
ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

วัน
เวลา
ชั่วโมงที่ 1
08.30-09.30 .
ชั่วโมงที่ 2
09.30-10.30 .
ชั่วโมงที่ 3
10.30-11.30 .
พักกลางวัน


ชั่วโมงที่ 4
12.30-13.30 .
ชั่วโมงที่ 5
13.30-14.30 .
ชั่วโมงที่ 6
14.30-15.30 .
จันทร์
.4/2
อังคาร
.6/1
.4/2
.6/2
พุธ
.6/1
.6/2
พฤหัสบดี
.6/1
.4/2
.6/2
ศุกร์

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

   วันนี้ไม่ได้ไปสอนเพราะว่าต้องไปประชุมเงินกู้ที่มหาวิทยาลัย ก็เลยต้องขอลาหยุด 1 วัน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของสัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกสอน วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง  เมื่อเลิกแถวได้นั่งทำงานที่ห้องพัก จากนั้นได้เข้าสอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 2  เมื่อสอนเสร็จช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายได้เข้าสอนชั้น ป. 4/2  ในชั่วโมงที่ 4 และสอนชั้น ป.6/2 ในชั่วโมงที่ 5         ก่อนกลับบ้านได้ไปคุมห้องชั้นป.6/2 จากนั้นได้ปล่อยเด็กกลับน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

          วันนี้มาถึงที่โรงเรียน เซ็นต์ชื่อมา จากนั้นคุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้า  เสาธง  เมื่อเลิกแถวก็ได้นั่งทำงานและศึกษาเอกสารของงานธุรการ วันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน ก็ได้นั่งทำงานเต็มที่  เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6  และก่อนกลับบ้านได้ไปคุมห้องชั้นป.6/2 จากนั้นได้ปล่อยเด็กกลับบ้าน