กิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์


กิจกรรมนำเสนอธงชาติต่างๆของกลุ่มประเทศในอาเซียน


การประดับธงอาเซียนของโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์การเล่านิทานอาเซียนของนักเรียน ชั้น ป.5/2
การร้องเพลงอาเซียนของนักเรียน ชั้น ป.5/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น