วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

         วันนี้ไม่ได้คุมแถวเนื่องจากฝนตก นักเรียนจะเข้าแถวตามอาคารเรียนของตนเอง สอนชั้น ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3  จากนั้นช่วยตักข้าวให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และในช่วงบ่ายสอนชั้น ป. 4/2  และ ป. 6/2.ในชั่วโมงที่ 4 กับ 5 จากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู  และดูแลนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น