วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นช่วยถ่ายเอกสารให้กับครู และถ่ายแบบประเมินเพื่อให้นักเรียนประเมิน จากนั้นได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น