วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555


คุมนักเรียนทำความสะอาดตามเขตที่รับผิดชอบ  คุมแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำงานธุรการ เข้าสอนนักเรียนนักเรียน ป.6/1 ในชั่วโมงที่ 3 จากนั้นช่วยตักข้าวให้นักเรียนชั้น ป.6 และเข้าสอน ป.6/2  ในชั่วโมงที่ 4  จากนั้นได้ทำงานงานธุรการต่อ ช่วยทำหนังสือส่งให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทำหนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ให้กับครู และได้คุมนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น